Randers Jernstøberi A/S  
Dansk  Norsk  Svensk
Sitemap
SITEMAP
Koncern
KONCERN
 
Etiske retningslinier for selskaberne i Furnes-Hamjern koncernen      


Formål:

De etiske retningslinjer skal sikre at handlinger og kommunikation mellem aktørerne i værdikæden skal være ærlig, etisk korrekt og lovlig. Retningslinjerne skal sikre værdier som skaber grundlag for sund forretningsopførsel, samfundsansvar samt gode sunde relationer internt i koncernens selskaber og med kunder/leverandører.

Generelt:

1. Personlig vinding
Der må ikke gives eller tages imod økonomiske/andre fordele fra personer eller firmaer, som man kommer i kontakt med på vegne af sit arbejdsforhold.

2. Gaver
Gaver til forretningsforbindelser skal være af moderat værdi, og skal gives til virksomheden. Undtagelsesvis kan gaver gives til enkeltpersoner ved specielle anledninger.

3. Arrangementer
Arrangementer (både som arrangør og som deltager) skal have et klart og ubestrideligt indhold af faglighed og skal godkendes af nærmeste leder.

4. Repræsentation
Moderat repræsentation som et led i opbygning af relationer er acceptabelt.

PDF

 


 

    

   
  Randers Jernstøberi A/S
Industrivej 14 • DK-8920 Randers NV • Danmark
Tlf +45 86 42 18 88
E-mail hlj@randersjern.dk
    CVR.nr. DK 11 82 05 30
Bank reg. 6186  - konto 0012347448
IBAN DK7161860012347448
Bund