Randers Jernstøberi A/S  
Dansk  Norsk  Svensk
Sitemap
SITEMAP
Koncern
KONCERN
 
  Info arkiv  
 
Brøndgods  
 
Grøn linie  
 
Værktøj  
   
Specialprodukter, lufthavne, kabelbrønde  
 
SALG- OG ORDREMODTAGELSE
Pia Christensen
Økonomi/Intern salg
Tel : +45 86 42 18 88

pc@randersjern.dk

Salgsafdeling
  Her kan du downloade informationsfoldere i PDF format      
       
  CO2 neutral produktion - dokumentation   CO2 neutral produktion - Green   CO2 neutral produktion - Børsen  
             
  Basic   Ledelinier   Fjernvarme  
  Basic   Ledelinier   Fjernvarme  
 

Motorveje
Grundet de hyppigere kraftige regnskyl, har der fra Vejdirektoratet været et ønske om en ny type rendestenskarm.
Randers Jernstøberi A/S har, i samarbejde med Vejdirektoratet, udviklet en ny fleksibel rendestenskarm efter netop
deres ønske med mulighed for to forskellige type riste.
Begge riste er med gummidæmpning og et gennemstrømnings areal på henholdsvis 720 cm² for model 4149 og 625 cm² for
model 4151B.
Til serien hører også et overgangsstykke model 6821 – 357/400.

 
 
Model 4149 Model 4151B Model 4190H - 315 Model 6821 - 357/400
4149 4145B 4190H - 315 Model 6821 - 357/400
 
             
  Info 01 2012      
  Info 01-2012   Info 02-2011
  Info 01-2011  
             
       
  Ny rendestenskarm   Støj fra kloakdæksler...   Se godset efter i sømmene...  
             
         
  Skift dæksel uden besvær...   Et dæksel med historie...      
  Randers Jernstøberi A/S
Industrivej 14 • DK-8920 Randers NV • Danmark
Tlf +45 86 42 18 88
E-mail hlj@randersjern.dk
    CVR.nr. DK 11 82 05 30
Bank reg. 6186  - konto 0012347448
IBAN DK7161860012347448
Bund