Randers Jernstøberi A/S  
Dansk  Norsk  Svensk
Sitemap
SITEMAP
Koncern
KONCERN
 
  Valg af brøndgods  
 
Brøndgods  
 
Grøn linie  
 
Værktøj  
   
Specialprodukter, lufthavne, kabelbrønde  
 
SALG- OG ORDREMODTAGELSE
Pia Christensen
Økonomi/Intern salg
Tel : +45 86 42 18 88
pc@randersjern.dk

Salgsafdeling
 

For at sikre vore leverancer bliver vort brøndgods konstruert og produceret efter euronormen EN 124:
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control.

Vi gør opmærksom på nogle vigtige punkter fra normen.

Den øgede trafik kræver i tillæg til denne en vurdering af trafikbelastningen.
For at øge sikkerheden og levetiden på brøndgodset har vi i tillæg til grupperne i EN 124, i vor drifts- og
vedligeholdelsesprogram defineret 4 kategorier af brøndgods.

Valg af brøndgods, Pdf

Indkøbs-, drift- og vedligeholdelsesprogram (brochure)

 
  Planlagt drift og vedligeholdelse
Ved planlægning af nye veje samt ved reasfaltering anbefaler vi, at man tager en vurdering af vejens trafikbelastning.
I tabellen nedenfor giver vi dig mulighed for at vælge det rigtige produkt ud fra de mulige driftssituationer.
 
  Situation Kategori  
  Akut behov Vedligeholdelsesdæksel med slidsepakning  
  Let trafikbelastning BASIC enkle karme og dæksler  
  Middel trafikbelastning REGULAR Dæksel med lås og dæmpningspakning  
  Svær trafikbelastning LongLife Dæksel med lås og slidsepakning  
     
 

- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6
Klasse A15 (A30) B125 C250 D400 E600 F900
Stærk trafik     LongLife LongLife    
Middel trafik     REGULAR REGULAR    
Let trafik BASIC BASIC BASIC BASIC    
Belastning 15 kN 125 kN 250 kN 400 kN 600 kN 900 kN
  Områder for cyklister og fodgængere Områder for fodgængere, parkerings-arealer
og lignende
Vejområder op til 0,5 og -0,2m fra kantsten. Kørebane og parkerings-arealer for alle typer køretøjer. Arealer med svær belastning. F.eks. havnearealer og lufthavne. Arealer med ekstrem svær belastning f.eks lufthavne.
  002 003 004
Stigende trafikbelastning > > > > > > > > > >

Materialer
Vi leverer brøndgods af forskellige støbejernskvaliteter

Gråjern   SG Jern
Billederne viser
mikrostrukturen
i disse materialer.
           
Betegnelse Kvalitet Standard Flydegrænse minRp 02 N/mm2
Brudsyrke
Min RmN/mm2
Trækstyrke %
Gråjern EN-GJL-200 NS-EN 1561   200 0,8-0,3
SG-jern EN-GJS-500-7 NS-EN 1563 320 500 7
For øvrige tekniske specifikationer vedr. materialerne henvises til materialestandarderne.


Materiale i rendestenskarme/-riste og brøndkarme/-dæksler

Brøndkarme/-dæksler og rendestenskarme/-riste
Brøndkarme/-dæksler og rendestenskarme/-riste skal - med undtagelse af riste – være fremstillet af:


A. Gråt støbejern
B. Kulegrafitjern
C. Støbestål
D: Valset stål
E. Et af materialerne a-d sammen med beton
F. Stålarmeret beton


NB! Brug af valset stål er kun tilladt såfremt det er tilstrækkeligt sikret mod korrosion.

Riste
Riste skal være fremstillet af


G. Gråt støbejern
H. Kulegrafitjern
I. Støbestål

Sikring af rist / dæksel i karm
Rist eller dæksel sikres i karmen for at opfylde trafikforholdene, som er relevante for omådet -
Defineret under klassificering og brugsområder. Dette kan opnås med en af følgende foranstaltninger.

låseanordning

Mønsterdybde og slideflade
Brøndkarme og dæksler af nyt massivt støbejern eller støbestål skal have en mønsterdybde

For klasse A15, B125 og C250. 2-6 mm
For klasse D400, E600 og F900 3-8 mm

Mønsterets slideflade skal være mellem 10-70% af det totale slidefladeareal.
I tillæg til disse punkter tager normen stilling til alle relevante punkter indenfor konstruktion, typeprøvning, mærkning samt kvalitetskontrol af produkterne.
Vi anbefaler at du træffer dine valg ud fra følgende:

1. Brøndtype (vand, kloak, FV eller lign.)
2. Brøndstørrelse og materiale
3. Karmtype (flydende, fast, rund eller 4-lt m.v.)
4. Dækseltype (m/u lås, m/u pak osv.)

 
   
       
  Randers Jernstøberi A/S
Industrivej 14 • DK-8920 Randers NV • Danmark
Tlf +45 86 42 18 88
E-mail hlj@randersjern.dk
    CVR.nr. DK 11 82 05 30
Bank reg. 6186  - konto 0012347448
IBAN DK7161860012347448
Bund